Nove cijene cigareta od 1. marta

347

Uprava za indirektno oporezivanje BiH objavila je nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti na snazi od 01.03.2023. godine, a koje je Upravi dostavio TDR d.o.o. Sarajevo.

Cijene ovih cigareta će od početka marta 2023. godine biti veće za 0,10 KM po paklici cigareta.

nove cijene cigareta od 1. marta
nove cijene cigareta od 1. marta
nove cijene cigareta od 1. marta
nove cijene cigareta od 1. marta