-3 C
Novi Travnik
Utorak, 2 Marta, 2021

Konkurs za posao u JKP “Vilenica-Čistoća”

JKP „ Vilenica-Čistoća” d.o.o. Novi Travnik
Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), članka 13. Statuta JKP „Vilenica-Čistoća” d.o.o. Novi Travnik i članka 4. Pravilnika o radu JKP „Vilenica-
Čistoća” d.o.o. Novi Travnik, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine Srednjobosanskog kantona”, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj :269/21 od 01.02.2021. godine raspisuje:
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:
01. Djelatnik na javnim/zelenim površinama — 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
02. Djelatnik na utovaru otpada — 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
NAZIV RADNOG MJESTA
01. Djelatnik na javnim/zelenim površinama — 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:
obavlja poslove javne higijene grada (ljetni i zimski program), obavlja ručno i mašinsko čišćenje ulica, trgova i ostalih javnih površina (u ljetnom i zimskom periodu), radi na održavanju zelenih površina, odstranjuje uginule biljke, vrši grabljenje travnjaka, niveliše grubo i fino teren za podizanje zelenih površina, obavlja ručno i strojno košenje trave, održava živu ogradu – živicu na javnim površinama, obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala, pomaže u rušenju bespravno izgrađenih objekata, sanaciju terena, u zimskom periodu čisti snijeg sa javnih površina (ulica, trotoara, parkovnih staza, drveća, grmlja, žive ograde), radi i druge poslove koji doprinose čistoći, urednosti i prometnoj funkciji – dionice puta za koju je zadužen, dužan je odazvati se na posao i izvan radnog vremena ako se za to ukaže potreba a po nalogu rukovodioca te obavlja poslove čišćenja zelenih površina od otpalog lišća, suhih grana, te dr. otpadaka koji se nadu na zelenoj površini, prazni korpe za otpatke i vraća ih na isto mjesto, okopava ukrasne grmove, sadnice i sezonsko cvijeće, otklanja stabla koja ometaju kretanje pješaka i vozila, rasađuje ukrasne grmove, sezonsko cvijeće, zasijanu travu, radi na košenju trave i korova sa zelenih površina, te iste nakon sušenja odlaže u korpu, radi poslove dekoracije pred praznične dane i dr. svečanosti i kulturne događaje u gradu; dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, odnosno direktora Poduzeća.
02. Djelatnik na utovaru otpada — 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme
Opis poslova:
obavlja poslove ručnog prikupljanja i utovara otpada u specijalno vozilo, radi na poslovima održavanja, čišćenja, pranja, podmazivanja specijalnog vozila, prinosi kante i dr. namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka, veže kontejnere lancima ili čeličnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima, ukoliko uoči bilo koji drugi materijal osim otpadaka, prilikom pražnjenja posuda i utovara u vozilo dužan je provjeriti vrstu i sadržaj zajedno sa vozačem i o tome odmah obavijestiti rukovodioca, obavlja poslove pranja i dezinfekcije vozila i kontejnera, u vrijeme snježnih padavina, dužan je očistiti snijeg do kontejnera i dr. posuda za otpatke, radi nesmetanog prilaza vozila za utovar i prijevoz otpadaka na gradsku deponiju, nakon pražnjenja kontejnera i dr. posuda za skupljanje otpadaka dužan je vratiti ih na isto mjesto, dužan je pridržavati se naputaka neposrednog rukovodioca i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara, obavezan je pridržavati se propisa o primjeni HTZ mjera na radu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, odnosno direktora Poduzeća.
OPĆI 1 POSEBNI UVJETI
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
daje državljanin BiH,
da ima navršenih 18 godina,
da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
01. Djelatnik na javnim/zelenim površinama — NK/PK stupanj stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova.
02. Djelatnik na utovaru otpada — NK/PK stupanj stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova.
Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatima koji se primaju na neodređeno radno vrijeme potpisat će se ugovor o radu. Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Novom Travniku i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5.Dokaz o završenom stupnju stručne spreme,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju.
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom.
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, Kantona Središnja Bosna i web stranici poduzeća JKP ”Vilenica-Čistoća” d.o.o. Novi Travnik. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Kontakt telefon: 030/791 -096
Prijava sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: JKP „Vilenica-Čistoća” d.o.o. Novi Travnik, Stjepana Tomaševića bb, 72 290 Novi Travnik sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Dostavljeno:
Dnevne novine
Web stranica Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
Web stranica poduzeća JKP” Vilenica-Čistoća” d.o.o. Novi Travnik Arhiva
Broj: 273/21.
Datum:01.02.2021.

popularno

Velika zastava Bosne i Hercegovine zavijorila se iznad Opare!

I dok stotine fotografija i video snimaka sa istaknutim državnim simbolima kruže društvenim mrežama ovog ponedjeljka u Bosni i Hercegovini, a sve...

Novi Travnik – Polaganjem cvijeća obilježen Dan nezavisnosti

Povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, predsjedavajući OV Novi Travnik Selver Zukić, zamjenik predsjedavajućeg OV Senad Džaja, predsjednici klubova SDA,...

NK Brekovica porazila Novi Travnik na Gradskom stadionu

Danas je na gradskom stadionu odigrana prijateljska utakmica između naše ekipe, i ekipe NK Brekovica.Nakon sjajne utakmice protiv NK Travnika, moramo reči...

Nakon pada sa skele mladi Novotravničanin izgubio bitku za život

Kako prenosi Centralna.ba jučer je u Mostaru preminuo mladi novotravničanin Čorbeg Admir, koji je preminuo od posljedica pada sa skele.
8,536PratiocaLajkajte
785SljedbenikaPratite
4PretplatnikaPretplati se