5.8 C
New York
Monday, June 24, 2024
spot_img

Najčitanije ove sedmice

Povezani postovi

Vlada FBiH imenovala nove v.d. članova Nadzornog odbora BNT-TMiH

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Vlada FBiH) izglasano je nekoliko kadrovskih rješenja, koja se osim imenovanja direktora Kazneno-popravnog zavoda Zenica odnos ei na nekoliko nadzornih odbora u javnim kompanijama.

Tako je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data prethodna saglasnosti Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje Bernadina Alagića i Mustafe Fazlića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Prethodno je data saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje Džane Smailbegović i Milene Brkić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Prije toga, data je saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Popularni članci