5.8 C
New York
Monday, June 24, 2024
spot_img

Najčitanije ove sedmice

Povezani postovi

SDP donio 11 zaključaka o aktuelnoj krizi u zemlji

Glavni odbor Socijaldemokratske partije BiH danas je održao tematsku sjednicu povodom aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini.Sjednica je, kako se navodi u saopćenju, održana online putem, čime je SDP prva i jedina politička organizacija u BiH koja je održala sjednicu svog najvišeg organa u vrijeme pandemije COVID-19.

Zaključke sa sjednice prenosimo u cjelosti:

1. Glavni odbor SDPBiH poziva sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini da bez odlaganja donesu i objave planove sa jasno preciziranim koracima saniranja ekonomskih posljedica pandemije COVID-19, te dinamikom njihove realizacije, kako bi javnost, radništvo i poslodavci imali potpune informacije o obimu podrške na koju mogu računati i vremenskom okviru njene provedbe.

2. Zahtijevamo neodložnu uspostavu tijesne koordinacije u djelovanju kriznih štabova, vlada i drugih relevantnih institucija na svim razinama u Bosni i Hercegovini, sa posebnim naglaskom na potrebu aktiviranja i uključenja inertnih, nepoduzetnih institucija na razini BiH koje moraju biti predvodnici u aktivnostima. U tom smislu, potrebno je da vladajuće stranke umjesto politikanstkih javnih konfrontacija i svađa oko raspodjele novca energiju usmjere na konstruktivan rad i efikasno koordiniranje aktivnosti na suzbijanju ukupnih društvenih posljedica pandemije. Nužno je donošenje hitnih paketa mjera na svim nivoima u cilju opšteg privrednog, socijalnog i ekonomskog oporavka zemlje, vladavine prava, uspostavljanje pravne države, te pokretanja reformi u cilju približavanja EU i NATO.

3. S obzirom na zabrinjavajuće zanemarivanje i odsutstvo brige za najugroženije socijalne kategorije koje uopće nisu tretirane predloženim i usvojenim mjerama, GO SDP BiH smatra da je na razini oba entiteta potrebno hitno utvrditi mjere zaštite i podrške najugroženijim socijalnim i radničkim kategorijama čije porodice već žive u siromaštvu, kao i mjere podrške malim poduzetnicima, uz jasno precizirane i mjerljive kriterije za dodjelu sredstava podrške svim potencijalnim korisnicima istih.

4. SDP BiH zahtijeva javno objavljivanje svih javnih nabavki u periodu vanrednog stanja i stanja prirodne nesreće, javnosti dostupne informacije o robi i uslugama, cijenama i dobavljačima, kao i sve informacije o donacijama, donatorima i korisnicima donacija. Potrebno je osigurati najviši stepen transparentnosti i obuhvatnog parlamentarnog i šireg institucionalnog nadzora i javnog uvida u raspodjelu sredstava za suzbijanje negativnih efekata pandemije virusa COVID-19, kako bi se izbjegla masovna zloupotreba sredstava i njihovo korištenje za bogaćenje uskog kruga ljudi blisko povezanih sa vladajućim strukturama, što je praksa kojoj je bosanskohercegovačko društvo već imalo priliku svjedočiti.

5. Pozivamo vladajuće strukture da odustanu od kontinuiranih pokušaja suspenzije demokratskih institucija vlasti, parlamenata, skupština, vlada na svim razinama, pa čak i insitucije izbora. To podrazumijeva ukidanje vanrednog stanja i vraćanje institucionalnog odlučivanja u RS. Neprihvatljiv i neodrživ je pokušaj uvođenja BiH u autokratski sistem vladavine pod upravom nekolicine pojedinaca koji sebi uzimaju za pravo da devalviraju, ponižavaju i degradiraju državu i njene institucije, kao i temeljno pravo građana da putem izbora iskažu svoju demokratsku volju, svodeći državu na alat za provedbu njihovih interesa, umjesto da služi za zaštitu i provedbu interesa građana.

6. Zbog zabrinjavajućeg trenda porasta broja slučajeva nasilja u porodici u vrijeme provođenja restriktivnih mjera, GO SDPBIH poziva vladajuće strutkture da posebnu pažnju posvete blagovremenom i cjelovitom sistemskom odgovaranju na ovu pojavu, kako kroz pravosudne organe i institucije socijalne zaštite, koje moraju pružiti efikasnu podršku i zaštitu žrtvama nasilja u porodici, tako i kroz zdravstvene institucije kojim moraju biti osigurani uslovi da povedu posebnu brigu o mentalnom zdravlju stanovništva u trenutnoj situaciji.

7. GO SDP BiH očekuje ravnopravnu i dostatnu podršku lokalnim zajednicama kroz raspodjelu kreditnih sredstava MMF-a za jedinice lokalne samouprave, koja su nužna za očuvanje stabilnosti budžeta, rad gradskih službi, kao i stabilnost i fukcionalnost javnih preduzeća i javnih ustanova na lokanoj razini. Ističemo da pomoć lokalnim zajednicama sa viših razina mora biti transparentna i pravedna, proporcionalna broju stanovnika svakog grada i općine. Etničku, političku i svaku drugu vrstu diskriminacija u stanju nesreće koja je zadesila građane BiH smatramo zločinom protiv građana, te najgorim oblikom profiterstva i zloupotrebe trenutnog stanja.

8. SDP smatra da su pokušaji odgađanja izbora uvod u projekat mostarizacije čitave države kroz oduzimanje prava građanima da biraju svoje predstavnike. Smatramo da se radi o opasnom scenariju kojeg moraju prepoznati svi oni kojima je stalo da BiH zadrži funkcionisanje institucija i demokratske alate koji ničijim političkim ili drugim interesom ne smiju biti blokirani. Zato GO SDP BiH traži od svih institucija vlasti da uradimo sve kako bi se stvorili uslovi i pretpostavke za održavanje redovnih lokalnih izbora.

9. Pozivamo sve političke aktiviste i članstvo SDP BiH da svojim humanitarnim i volonterskim aktivnostima u svojim lokalnim zajednicama nastave pružati pomoć svim osobama u potrebi.

10. GO SDP BIH iskazuje posebnu zahvalnost zdravstvenim radnicama i radnicima koji su svojim požrtvovanim radom uveliko doprinijeli uspješnoj odbrani od pandemije virusa COVID-19. Zahvalu upućujemo uposlenicima u drugim službama zaštite građana, uposlenim u oblasti proizvodnje, dostave i trgovine, uposlenicima javnih organa koja su i u ovom periodu na usluzi građanima, te građankama i građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini koji su svojom disciplinom i poštivanjem propisanih mjera uveliko pomogli održavanju vitalnih funkcija društva i sistema, te ublažavanju posljedica pandemije virusa COVID-19 u BiH.

11. GO SDP BiH zadužuje sve izabrane i imenovane dužnosnike na svim razinama da predano rade na realizaciji iznad pobrojanih zaključaka, ostvarivanju ušteda na svim nivoima, ograničavanju primanja izabranih dužnosnika, te da svojim radom doprinesu donošenju i realizaciji što kvalitetnijih mjera za suočavanje sa trenutnim stanjem i ublažavanjem njegovih posljedica, vodeći računa prije svega o interesima građana, radnika, penzionera, siromašnih i nezaposlenih širom Bosne i Hercegovine.

Popularni članci