5.8 C
New York
Tuesday, May 21, 2024
spot_img

Najčitanije ove sedmice

Povezani postovi

U FBiH je doneseno novih 17 naredbi, razmatra se izmjena zabrane kretanja djeci i starijima

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) na području Federacije  Bosne i Hercegovine (FBiH) u Sarajevu je juče (1. april) održana 12. vanredna sjednica i 3. hitna vanredna elektronska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojim je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević.

Jednoglasno je prihvaćena Informacija o poduzetim aktivnostima kantonalnih, općinskih i gradskih štabova civilne zaštite na iznalaženju adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju lica za koja se utvrdi da ne postupaju u skladu sa mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa koje je FŠCZ tražio od njih u skladu sa Preporukom od 24.3.2020 godine. Prostore za smještaj i izolaciju lica za koja se utvrdi da ne postupaju u skladu sa mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa odredilo je 45 općina/gradova na području Federacije BiH. U tim prostorima može se osigurati smještaj za oko 1743 lica.

FŠCZ primio je k znanju informaciju o broju lica koja su kršila mjere o prinudnoj informaciji iz koje se može zaključiti da je naredba po kojoj se lica za koja se utvrdi da ne postupaju u skladu sa mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa smještaju u izolaciju u za to namijenjene objekte već urodila plodom jer je broj lica koja krše izolaciju znatno smanjen.

Donijeto je 17 novih naredbi koje se tiču nabavke neophodne zaštitne opreme i sredstava (rukavice, maske, dezinfekciona sredstva, zaštitne naočale) i kreveta sa madracima za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i još 16 vladinih organizacija, uprava, institucija, zavoda i drugih pravnih lica koja su od izuzetne važnosti za funkconiranje sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u zaustavljanju širenja pandemije uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području FBiH.

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području FBiH i potrebe za izdvajanjem dodatnih sredstava za nabavku materijala i opreme, FŠCZ je na jučerašnjoj 3. hitnoj elektronskoj sjednici donio novu Odluku za nabavku materijala i opreme iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM koja je upućena na davanje saglasnosti Vladi FBiH

Razmatrana je i potreba privremene izmjene naredbe o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina u dijelu u kome bi se o osobama starijim od 65 godina, nastanjenim na području FBiH, omogućilo podizanje penzija u bankama i potrebna kupovina uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera i propisane socijalne distance, zbog čega je zatraženo mišljenje Ministarstva zdravstva FBiH.

Popularni članci