5.8 C
New York
Monday, June 24, 2024
spot_img

Najčitanije ove sedmice

Povezani postovi

Šta je sa građanima Novog Travnika koji su se vratili iz zaraženih područja?!

U FBiH  u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, a po Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva provode se mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na graničnim prijelazima, ali i unutar FBiH, s ciljem ranog otkrivanja mogućih slučajeva COVID-19.

Strani i bh. državljani sa stalnim ili privremenim boravkom u Federaciji BiH, a koji se vraćaju s područja Kine, Italije, Južne Koreje i Irana se u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima stavljaju pod zdravstveni nadzor (obavezno svakodnevno javljanje nadležnoj epidemiološkoj službi i samoizolacija kod kuće u periodu od 14 dana) a svi oni koji su se vratili iz navedenih područja dužni su  javiti se u najbliži Dom zdravlja.

Svi građani Novog Travnika kojima je  kao preventivna mjera propisana samoizolacija trebaju biti maksimalno odgovorni i pridržavati se propisanih mjera a u slučaju potrebe  kontaktirati Dom zdravlja na broj : 030/ 792 – 500 a nikako odlaziti u zdravstvene ustanove, trgovine, škole, domove staraca, vjerske ustanove  i druge ustanove gdje se okuplja veći broj ljudi.

Primjetno je da se određeno broj osoba na području Srednjobosanskg  kantona a tako i na području Novog Travnika ponaša neodgovorno spram svojih sugrađana, rodbine i ukućana na način da se kreću po kafićima, restoranima, poštama, Domu zdravlja i dr. institucijama a da svoj povratak iz zaraženih područja nisu prijavili  nadležnoj epidemiološkoj službi Doma zdravlja čime izravno ugrožavaju zdravlje stanovništva naše lokalne zajednice.

Pozivamo građane Novog Travnika, ukoliko imaju informaciju da se određena osoba vratila iz zaraženog područja a nije se javila u Dom zdravlja da to učine umjesto njih na gore navedeni broj.

Pozivamo  građane da putem medija prate preporuke koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanove na području Federacije BiH.

PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO

 • Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i obavijestite nadležni kantonalni zavod za javno zdravstvo radi daljnjeg postupanja;
 • Ne ići na posao, u školu/univerzitet, javna mjesta, ne koristiti javni prijevoz i taksi;
 • Osoba u samoizolaciji trebala bi biti u dobro prozračenoj jednokrevetnoj sobi;
 • Ograničite kretanje i minimalizirajte djeljenje prostora. Osigurati da su zajednički prostori (npr. kuhinja,kupaonica) dobro prozračeni;
 • Članovi kućanstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje 1metar od osobe u samoizolaciji;
 • Ograničiti broj osoba u kontaktu;
 • Izvršite higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom u samoizolaciji ili njegove neposredne okoline;
 • Higijenu ruku treba obaviti prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta i kad god ruke izgledaju prljavo. Ako ruke nisu vidno zaprljane, može se upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola (min.69%). Za vidno zaprljane ruke higijenu ruku provoditi sapunom i vodom;
 • Prilikom pranja ruka sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ručnika za jednokratnu upotrebu za sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste ručnike isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijene dišnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja papirnom maramicom za jednokratnu upotrebu. Adekvatno odbaciti upotrebljenu maramicu odmah;
 • Koristiti posteljinu i pribor za jelo namjenjeno isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog namještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja treba primijeniti uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Oprati odjeću, posteljinu, ručnike za kupanje itd. u perilici rublja na 60–90 ° C uobičajenim deterdžentom za domaćinstvo i dobro ih osušiti. Materijale koje koristi osoba u samoizolaciji, staviti u vrećicu za rublje. Ne tresti i izbjegavati izravan dodir kože i odjeće s materijalima;
 • Pružatelj zdravstvene usluge telefonski treba dati upute o tome kada i gdje potražiti njegu ukoliko se osoba razboli, koji bi bio najprikladniji način prijevoza, kada i gdje ući u određenu zdravstvenu ustanovu te koje mjere opreza za suzbijanje infekcije treba slijediti.

Opće mjere prevencije od respiratornih bolesti:

 • Često prati ruke vodom i sapunom (najmanje 20 sekundi) ili koristiti sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola (min.69%);
 • Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke;
 • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama;
 • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu (razmak od 1m);
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju. Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno;

Preporuke su podložne promjenama i usklađivat će se prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Popularni članci