5.8 C
New York
Sunday, February 25, 2024

Najčitanije ove sedmice

Povezani postovi

Sazvana 40. sjednicu Vlade SBK, zašto se to tiče Novog Travnika

U petak, 17.4.2020. godine, za 9 sati sazvana je 40. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona. Na ovoj sjednici tačka 8 dotiče se Novog Travnika. Cjelokupan dneveni red pročitajte iz ostatka teksta.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kasntona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst)


S A Z I V A M
40. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za petak, 17.4.2020. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 39. redovne, 20, 21,22 i 23. vanredne sjednice Vlade – sekretar Vlade
2. Prijedlog interventnih mjera za oblast privrede u okolnostima pandemije koronavirusa – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
6.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za uređenje potoka Krševac-Šibenica, općina Jajce – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za uređenje slapova rijeke Kozice, općina Fojnica – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za rekonstrukciju cjevovoda u Novom Travniku – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za pomoć u liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Delfa Križanac
b) Emir Brkić
10 . Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za radove na zgradi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za radove na izgradnji arhiva suda u zgradi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku terenskog softvera smartworks viva – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
13. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima komisije za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji – Ministarstvo unutrašnjih poslova
14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za bankarske usluge- Ministarstvo financija
15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge obuke učenika zanimanja vozač motornih vozila B i C1 kategorije – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku stalnih sredstava ( telefoni, ruteri i sl.) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Saglasnost za nastavak obavljanja volonterskog rada u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Saglasnost za nabavku polica za smještaj registratora u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu april 2020. godine – Stručna Služba Vlade
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova
d) Ministarstvo privrede
20. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu april 2020. godine – Stručna Služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Popularni članci