5.8 C
New York
Friday, June 21, 2024
spot_img

Najčitanije ove sedmice

Povezani postovi

Prekid sjednice Kolegija Općinskog vijeća Novi Travnik

Načelnik općine Novi Travnik, Refik Lendo, je izdao saopštenje sa javnost u kojem se navodi da je prekinuta sjednica Kolegija Općinskog vijeća Novi Travnik. Saopštenje prenosimo u cijelosti:

Sjednica kolegija koja je za 11.02.2020. godine zakazana  u svrhu utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i ostalih pitanja bitnih za održavanje 21. (dvadeset prve) redovne sjednice Općinskog Vijeća Novi Travnik prekinuta je nakon što je načelnik Općine Novi Travnik, kako bi zaštitio svoje zakonske obaveze i prava definisana Zakonom o principima lokalne samouprave,   sa dnevnoga reda povukao sve  tačke koje je prethodno predložio.

Naime, Klub vijećnika HDZ-a BIH – HSS predložio je četiri dodatne tačke a predsjedavajući Općinskog vijeća stavio ih je kao prve na dnevni red usprkos pismenom mišljenju koji mu je prethodno  dostavio načelnik sa  obrazloženjem   da većina predloženih odluka zadire u budžetiranje te su u suprotnosi sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave i Statuta Općine Novi Travnik.

Neke od predloženih  odluka kao što su Prijedlog Odluke o angažovanju pripravnika sa visokom stručnom spremom radi sticanja radnog iskustva bez zasnivanja radnog odnosa  direktno zadiru u   pitanje  trošenja  sredstava Budžeta a kako je  članom 15. Zakona o principima lokalne samouprave (Sl.novine FBiH“, br.51/09) kao i članom  38. Statuta Općine Novi Travnik propisano  da je isključivo načelnik nadležan za predlaganje Budžeta te je odgovoran za njegovo izvršenje načelnik je odlučio povući svih deset predloženih tačaka dnevnog reda među kojima je i Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Općine Novi Travnik za 2020. godinu.

Popularni članci