5.8 C
New York
Monday, July 15, 2024
spot_img

Najčitanije ove sedmice

Povezani postovi

Obavijest za obnovu prava na dječiji dodatak

U skladu sa dobivenim instrukcijama Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH, JU Centar za socijalni rad Novi Travnik će od 01.09.2023. godine početi sa prijemom zahtjeva za obnavljanje prava na dječiji dodatak utvrđen u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodici FBiH.

Svi oni koji su predali zahtjev za ostvarivanje prava u oktobru 2022. godine, odnosno kojima se pravo priznaje od 01.10.2022. do 31.09.2023. godine, dužni su do 30.09.2023. godine uz ispunjen zahtjev ( može se preuzeti u Centru ili na web stranici Centra) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Ovjerena kućna lista ( navesti sve članove domaćinstva) – Općina Novi Travnik
CIPS – dokaz o prebivalištu ne stariji od 3 mjeseca. Za sve članove domaćinstva navedene na kućnoj listi dostaviti CIPS sa istim adresama prebivališta. U slučaju da navedeno nije moguće urediti u smislu da svi članovi domaćinstva imaju istu adresu prebivališta, dostaviti pisanu izjavu u kojoj će se objasniti zašto se adrese prebivališta ne mogu uskladiti a svako obrazloženje će cijeniti Centar prilikom izrade rješenja. Izjava ne mora biti ovjerena.
Uvjerenje o nezaposlenosti ne starije od mjesec dana za sve punoljetne članove domaćinstva – Služba za zapošljavanje, Biro Ispostava Novi Travnik
Uvjerenje/Potvrda o prihodima koji su uređeni propisima o porezu na dohodak, prihodima po osnovu životnog osiguranja i prihodima o nasljedstvu za razdoblje od prethodna tri mjeseca, prije podnošenja zahtjeva, (za sve članove kućanstva)- POREZNA UPRAVA, Ispostava Novi Travnik
Uvjerenje/Potvrda o prihodima ostvarenim za razdoblje od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za prizanavanje prava na dječiji doplatak prema propisima o boračko invalidskoj zaštiti, za sve članove domaćinstva) – Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu ili BIZ
Pisana izjava da se dokazi i činjenice iz preostale predate dokumentacije iz oktobra, novembra i decembra 2022. godine, nisu mijenjali odnosno da nije došlo do izmjena u sadržaju iste ( rodni listovi, uvjerenja o državljanstvu itd.) Izjava ne mora biti ovjerena.
Ne potpune zahtjeve Centar neće zaprimati.

Ostalu potrebnu dokumetnaciju će kao i prethodnih godina službenim putem prikupljati Centar.

Zahtjevi će se primati svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.

Korisnici koji ne podnesu zahtjev za obnavljanje prava, isti će po isteku prava morati podnijeti ponovo zahtjev za priznavanje prava i obnoviti svu prethodno dostavljenu dokumentaciju.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Popularni članci