Načelnik Dujo održao radni sastanak sa direktorima svih novotravničkih osnovnih škola

340

U povodu početka nove školske godine načelnik Stjepan Dujo održao je radni sastanak sa direktorima svih novotravničkih osnovnih škola. Bila je to prilika da se iznesu relevantni podaci o stanju i statusu škola, tekućim problemima i izazovima sa kojima se susreću u redovnom radu, uvođenju e- dnevnika, mjerama koje je potrebno poduzeti vezano za sigurnost učenika u saobraćaju, osiguranju nastavničkog kadra i asistenata u nastavi, potrebi ulaganja u školske zgrade i sportske dvorane te drugim pitanjima koji su od interesa djece, roditelja i nastavničkog kadra.

Načelnik Dujo zaželio je svim školskim kolektivima uspjeh u radu i izrazio spremnost komunicirati o svim aktualnostima koje su direktori iznijeli a sve u cilju daljnje komunikacije sa drugim institucijama i razinama vlasti u čijoj nadležnosti se nalazi pitanje rješavanja problema koji su naznačeni kao prioritetni.

IMG_0292.JPG
IMG_0289.JPG
IMG_0290.JPG
IMG_0294.JPG
IMG_0291.JPG