5.8 C
New York
Friday, June 14, 2024
spot_img

Najčitanije ove sedmice

Povezani postovi

Moguće promjene za vozače: Šta donosi novi Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

Vlada FBiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju i po skraćenom postupku ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Predloženim zakonom predviđena je izmjena odredbe kojom se period primjene zajedničke tarife premija za obavezna osiguranja, a koju donosi Agencija za nadzor osiguranja FBiH i propisuje uslove za osiguranje od autoodgovornosti, produžava sa kraja oktobra 2023. godine na 31.12.2026. godine.

Ukoliko bi istekao rok primjene zajedničke tarife, društvo za osiguranje steklo bi pravo na primjenu vlastite tarife premija. To znači da bi svako osiguravajuće društvo moglo formirati svoje tarife za obavezna osiguranja.

Također, stav koji propisuje da danom prestanka važenja zajedničke tarife premija i cjenovnika za osiguranje od autoodgovornosti društvo za osiguranje stječe pravo na primjenu vlastite tarife premija i ovog cjenovnika, za koju je dobilo prethodnu saglasnost Agencije, dopunjuje se odredbom da se ta tarifa primjenjuje do donošenja Odluke Vlade FBiH o datumu stupanja na snagu slobodnog formiranja cijena osiguranja od autoodgovornosti u skladu sa evropskim propisima.

S tim u vezi precizirano je i da nakon donošenja ove odluke Vlade prestaje obaveza društva za osiguranje da pribavlja prethodnu saglasnost Agencije na tarifu premija i cjenovnik za osiguranje od autoodgovornosti, čime se stvaraju preduslovi za slobodno formiranje cijena osiguranja.

Generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u FBiH (UDO FBiH) Ermin Čengić pohvalio je angažman Vlade FBiH i resornog ministarstva finansija i ministra lično na ovom pitanju.

“Usvojeni prijedlog je rezultat angažmana strukovnog Udruženja i sastanka održanog 31. maja sa premijerom Nikšićem i ministrom Kraljevićem. Prijedlog zakona ako bude usvojen u ovom obliku na Parlamentu, to nam donosi inovirano i poboljšano rješenje, slično onome kakvo je u zemljama okruženja”, poručio je Čengić za Klix.ba.

Dodaje da se time stvaraju pretpostavke da BiH, odnosno FBiH ide u pravcu ispunjavanja evropskih direktiva u oblasti osiguranja autoodgovornosti.

“Zakon se u tom smislu može smatrati reformskim jer pozitivno utiče na uređenje tržišta, a time ide u korist i osiguranicima i osiguravateljima”, zaključio je.

Predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Popularni članci