5.8 C
New York
Friday, June 21, 2024
spot_img

Najčitanije ove sedmice

Povezani postovi

JU Bolnica Travnik raspisala oglas za posao

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na period od 1 godine broj: 10-1893 od 26.2.2020.godine, v.d.Direktor Javne ustanove Bolnica Travnik, r a s p i s u j e

OGLAS

za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na period od 1 godine

1) ŠEST MEDICINSKIH SESTARA — TEHNIČARA – u J.U. Bolnica Travnik za službe: hiruršku, pedijatriju i RTG

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Pod tačkom 1) Završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera Položen stručni ispit i Važeću licencu za samostalan rad

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

pod tačkom 1)

– Prijavu vlastoručno potpisanu uz širu biografiju
– Ovjerene kopije svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje medicinske škole
– Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi
– Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu
– Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti
– Važeća licenca za samostalni rad
– Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH.

NAPOMENA: OVIM PRIJEMOM SE NE ZASNIVA RADNI ODNOS.

Oglas se 3.3.2020. godine objavljuje na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Travnik i web stranici Javna ustanova Bolnica Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Zadnji dan za podnošenje prijave na oglas je 11.3.2020.godine ( Srijeda ).

Prednost u izboru imaju kandidati koji nemaju radnog iskustva, nakon položenog stručnog
ispita.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem
telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “kadrovskog referenta”, Ul. Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

JU Bolnica Travnik

Popularni članci