Bijela kuća izdala obavještenje: Bajden produžio nacionalno vanredno stanje za Zapadni Balkan

566

Bijela kuća tokom noći izdala je obavještenje o produženju vanrednog stanja u zemlji u vezi sa Zapadnim Balkanom.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:

– Dana 26. juna 2001. godine, izvršnom naredbom 13219, predsjednik je proglasio vanredno stanje na Zapadnom Balkanu u skladu sa Međunarodnim zakonom o ekonomskim ovlastima u vanrednim situacijama (50 U.S.C. 1701 et seq.) kako bi se suočio sa neobičnom i izvanrednom prijetnjom nacionalnom sigurnosnu i vanjsku politiku Sjedinjenih Država koja se sastoji od radnji osoba koje su uključene u, ili pomažu, sponzoriraju ili podržavaju, (i) ekstremističko nasilje u bivšoj Republici Makedoniji (koja je sada Republika Sjeverna Makedonija) i drugdje u region Zapadnog Balkana, ili (ii) djela koja ometaju implementaciju Dejtonskog sporazuma u Bosni ili Rezoluciju 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na Kosovu od 10. juna 1999. godine. Predsjednik je naknadno izmijenio tu naredbu Izvršnom naredbom 13304 od 28. maja 2003. godine, kako bi se preduzeli dodatni koraci u vezi sa određenim radnjama koje ometaju implementaciju, između ostalog, Ohridskog okvirnog sporazuma iz 2001. koji se odnosi na Makedoniju (koja je sada Republika Severna Makedonija).

Dana 8. juna 2021. godine potpisao sam Izvršnu naredbu 14033, kojom je proširen obim vanrednog stanja na nacionalnom nivou objavljenom u Izvršnoj naredbi 13219, sa izmjenama i dopunama, utvrđujući da je situacija na teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Albanije ( Zapadni Balkan), u protekle dvije decenije, uključujući podrivanje poslijeratnih sporazuma i institucija nakon raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao i široko rasprostranjenu korupciju unutar različitih vlada i institucija na Zapadnom Balkanu, koče napredak prema efektivnom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji u transatlantske institucije, te stoga predstavlja neobičnu i izuzetnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici Sjedinjenih Država.

Akcije osoba koje ugrožavaju mir i međunarodne stabilizacijske napore na Zapadnom Balkanu, uključujući akte ekstremističkog nasilja i opstrukcionističke aktivnosti, i situacija na Zapadnom Balkanu, koja koči napredak ka efikasnom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji u transatlantske institucije, nastavljaju se predstavljaju neobičnu i izuzetnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici Sjedinjenih Država. Iz tog razloga, nacionalna vanredna situacija proglašena Izvršnom naredbom 13219, prema kojoj su poduzeti dodatni koraci u Izvršnoj naredbi 13304, a čiji je obim proširen u Izvršnoj naredbi 14033, mora ostati na snazi nakon 26. juna 2023. Stoga, u skladu sa član 202(d) Nacionalnog zakona o vanrednim situacijama (50 U.S.C. 1622(d)), nastavljam na godinu dana nacionalnu vanrednu situaciju proglašenu izvršnom naredbom 13219 u vezi sa Zapadnim Balkanom.

Ovo obavještenje će biti objavljeno u Saveznom registru i prosleđeno Kongresu – navodi se u saopćenju